תנאי שימוש

עודכן לאחרונה ב-28 למאי 2020

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך ואת חובותיך בזמן השימוש, הגלישה והזמנת כרטיסים או מוצרים באתר שלי (מייקל פארבר) – farbr.co ("מייקליסט"). לצרכי הנוחות בלבד נוסחו תנאי השימוש שלהלן בלשון זכר, אבל הם מכוונים לשני המינים.

תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לביני (מייקל פארבר, "מייקליסט"). אם מסיבה כלשהי אינך מסכים לתנאי כלשהי מתנאי השימוש המופיעים למטה, עליך להימנע משימוש כלשהו באתר ולהימנע מרכישה או הזמנה של מוצרים באתר.

א. תנאי השימוש באתר

 1. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) לפי מה שאחליט, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיי או מישהו מטעמי בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 2. כל התכנים באתר האינטרנט "מייקליסט", כולל התגובות, מובאים תחת רשיון קריאטיב קומונס CC BY-SA 2.5 IL הדורש ייחוס ושחרור זהה.

 3. אני לא מתחייב שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. העובדה שקיים קישור מסוים באתר שלי לא מחייבת שתוכן האתר המקושר יהיה אמין, מלא או עדכני, וכמובן לא אשא בכל אחריות בקשר לזה. יכול להיות שתמצא שתכנים אלה לא הולמים את צרכיך, או שיש לך התנגדות לתוכן שלהם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אני לא אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מובילים הקישורים ואני לא אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 4. מבלי לגרוע מן האמור, אני לא אחראי לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 5. לתשומת לבך,אני שומר לעצמי את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתי, וללא קבלת הסכמתך, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר.

ב. תכנים המפורסמים ב-"מייקליסט" על ידי גולשים

 1. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אבל גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לכן הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
  תכנים אן קישורים לתכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים שמהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים שזכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים שמכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים שאינם רלוונטיים.

   

 2. אני רשאי לסרב לפרסם תכנים שלדעתי מפרים את כל, או חלק מהתנאים המופיעים בסעיף הקודם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, ואהיה רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

   

 3. חשוב לזכור: התכנים שמסרת, או יימסרו בעתיד על-ידך, לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. אני לא יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. לכן לא אשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל.

   

 4. לא אשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וגם לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

   

 5. יכול שבאתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר שאין לי שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי אני (מייקל פארבר) לא אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים (“החומרים”) שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי לא אהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

ג. רכישת מוצרים

אני מאפשר לך לבצע רכישות של מגוון מוצרים, כולל: ספרים דיגיטלים, חומרי קריאה והדרכה ("ספרים") וגם כרטיסים לסדנאות, מפגשים ופעילויות אחרות ("פעילויות"), וגם מוצרים נוספים שאציע מדי פעם לרכישה באמצעות האתר ("המוצרים").

 1. רכישות מוצרים על ידך באתר מותנית בכך שעליך להיות בן 18 לפחות בעת ביצוע הרכישה, וגם בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.

   

 2. אני לא מתחייב שבכל עת המוצרים המפורסמים באתר לרכישה אכן יהיו זמינים לרכישה ו/או קיימים במלאי.

   

 3. אספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת זמין לרכישה /ואו קיים במלאי שבמאגר האתר "מייקליסט".

   

 4. אם המוצרים שהזמת אינם זמינים לרכישה (למרות שהם מופיעים באתר) ו/או אזלו מהמלאי ו/או מכל סיבה אחרת אין באפשרותי לספק לך אותם, תבוטל המכירה ואמסור לך על זה הודעה תוך 7 ימי עסקים וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע לי ואדאג לזיכוי המתאים. אם המלאי צפוי להתחדש אמסור לך על זה הודעה בה יפורט מתי, להערכתי, יחודש המלאי ותהיה לך האפשרות לבחור אם להשלים את הרכישה או לבטל אותה.

   

 5. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא אהיה חייב לספק לך את המוצרים שהזמנת.

   

 6. הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך. למרות זאת, כדי להזמין מוצרים באמצעות האתר, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת מלאה וכתובת דואר אלקטרוני. מוטלת עליך האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת בעת ההזנה מלאים, מדויקים ונכונים.

   

 7. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של האתר "מייקליסט". למרות שאינך חייב לפי החוק למסור לי פרטים אלה, לא אוכל לטפל ברכישות באתר בלעדיהם. לעולם לא אעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים. בכל זאת, ידוע לך שלפעמים מידע ברשת זולג כתוצאה מפריצה לאתרים (גם אצל גופים גדולים ומאובטחים). אם המידע שלך ייחשף בדרך זו, לא אהיה אחראי כלפיך בגין חשיפת מידע כזו.

   

 8. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים, לא אוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך ו/או יגיעו אליך במועד. במקרה שהמוצרים יחזרו אלי בגלל פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שמסרת, תחויב בתשלום דמי טיפול ועמלות אשראי. אני מבקש ממך להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

   

 9. אם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה אפשר לפנות אליי באמצעות הדואר האלקטרוני michael@farbr.co ואשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה או השינוי המבוקש.

   

 10. את המוצרים הדיגיטליים שרכשת, ובמידת הצורך – פרטי הגישה אליהם, אשלח לכתובת המייל שפירטת בזמן ביצוע ההזמנה ואליה בלבד.

   

 11. המחירים המוצגים באתר לא כוללים מע”מ. אני רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה. תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (ככל שיחולו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ואושר על ידי לבצע את העסקה בתשלומים.

 12. למרות שאני מקפיד לוודא את מחירי המוצרים המתפרסמים באתר, לפעמים עלולה ליפול טעות אנוש או טעות טכנית שתוביל להצגת מחיר שגוי באתר. במקרים אלו המחיר השגוי לא יחייב אותי (מייקל פארבר). במקרה זה אפנה אליך באופן מיידי ואיידע אותך לפני החיוב על המחיר הנכון של המוצר, ואאפשר לך לאשר כי בכוונתך לרכוש אותו במחיר הנכון. אם לא אקבל ממך אישור על ביצוע הרכישה במחיר הנכון אהיה משוחרר מלספק לך את המוצר במחיר השגוי.

 13. חלק מהמוצרים מציעים בונוסים שונים בערך משתנה. הבונוסים האלו הם תוספת למוצרים הקיימים, וחלק תלויים במלאי, זמן או הסכמים עם ספקים שונים. כל עוד המוצרים, ההנחות או או הקבצים הרשומים כ-"בונוסים" נגישים ויש לי יכולת לספק לך אותם, תקבל אותם כמצוין בעמוד המכירה של המוצר. אני שומר לעצמי את הזכות לשנות, להוסיף או להסיר לחלוטין את אותם בונוסים מעמודי המכירה השונים באתר, בכל זמן שארצה.

ד. ביטול כרטיסים לסדנאות וקורסים דיגיטליים

ביטול סדנאות

לפעמים יש בלת"מים, אני מבין את זה לגמרי. בגלל זה אני דוגל במדיניות ביטול פשוטה והוגנת לשני הצדדים:

 1. אפשר לבטל כרטיס לסדנה עד 48 שעות לפני מועד תחילת הסדנה, ולקבל החזר מלא (בניכוי עמלות האשראי). בלי שום הסברים ושאלות.
 2. אי אפשר לקבל החזר על הזמנה אם ביטלת אותה פחות מ-48 שעות לפני מועד תחילת הסדנה, אבל אפשר להעביר את הכרטיסים לחברים! 😁 (רק צריך להודיע כדי לעדכן את רשימת המשתתפים).
 3. במידה ולא יכולת להגיע לסדנה מכל סיבה שהיא, תהיה לך את הזדמנות אחת נוספת להגיע לאחד המועדים הבאים על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתשלום דמי טיפול בסך 30% מעלות הסדנה.
 4. אם קרה ואני (מייקל פארבר) ביטלתי את הסדנה, אזכה אותך במלוא הסכום שהזמנת.

אחריות על קורסים דיגיטליים

בקיצור, מה קורה עם החזר כספי? אני לוקח את נושא הלמידה העצמית ברצינות, וחשוב לי שהתוכן שאני מציע בקורס יהיה איכותי ורלוונטי. לכן אני מציע אחריות מלאה על הקורסים הדיגיטליים והחזר כספי מלא (בניכוי עמלות עסקה ואשראי) בתנאים הבאים:

 1. לא עברו 14 יום מרכישת הקורס.
 2. התלמיד לא צפה בתכנים מעבר למודול מסוים (בהתאם לאורך הקורס הספציפי).

בכל קורס יופיע טופס אישור רלוונטי ברגע שתגיעו למודול מסוים. מה אומר הטופס? שאתה מרוצה מתכני הקורס ומעוניין להמשיך לצפות, וכמובן בעתיד לא תהיה לך כל טענה או בקשה להחזר כספי על הקורס.

רוצה להמשיך? מצוין! צריך רק למלא את הטופס (ואין אפשרות להמשיך בתכנים ללא מילוי הטופס).

מעוניין בהחזר כספי? צריך לפנות אליי ולא לאשר את הטופס.

חשוב לציין, קורסים דיגיטליים שנרכשו בעזרת קופונים או הנחות מיוחדות, לא זכאים להחזר כספי.

ה. הפסקת שימוש ופיצוי כספי

 1. אם אראה שיש משתמש שלא עומד בתנאי ההסכם הזה, אהיה רשאי, לפי שיקול דעתי, להפסיק את הפעילות של אותו משתמש בשירותיי, כולל חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וחסימת IP.

   

 2. אם קרה ומשתמש הפר את תנאי התקנון הזה, אהיה זכאי, לפי שיקול דעתי, לחשוף את שמו והפרטים הידועים לי אודותיו בכל הליך משפטי, גם אם לא אקבל צו שיפוטי המורה על כך.

ו. מדיניות הפרטיות של "מייקליסט"

אני מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר farbr.co. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו אני משתמש במידע הנמסר לי על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידי בעת השימוש באתר.

ניוזלטר

משתמשים עשויים להתבקש להירשם לניוזלטר של האתר "מייקליסט" על-ידי הזנת שם וכתובת דוא”ל כדי לקבל ממני הודעות. הנתונים שתמסור/י בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר "מייקליסט" ובמאגר המידע של חברת הדיוור האלקטרוני MailerLite.
אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אבל בלי מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תהיה לך אפשרות להשתמש בשירותים האלה.

אני משתמש במערכת הרשמה מאובטחת ושומר על הזכות ליצור קשר עם הנרשמים ולשלוח להם מידע הקשור לאתר ולבלוג הזה. לנרשמים יש אפשרות לצאת מרשימת התפוצה בכל רגע נתון וכל דוא”ל שיישלח אליהם יכלול קישור “הסר הרשמה” או באנגלית “Unsubscribe”.

Google Analytics

אני עושה שימוש ב-Google Analytics (להלן: השירות), שירות ניתוח אינטרנט מבית חברת גוגל. השירות משתמש בקבצי “עוגיות” (Cookies), קבצי טקסט שהאתר מציב במחשב שלך, כדי לסייע לי לנתח את אופן השימוש של המשתמשים באתר.

 1. המידע הנוצר על ידי קובץ ה”עוגיה” על השימוש שלך באתר האינטרנט (כולל כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן, ספק שירות האינטרנט, זמן ומועד ביקור באתר, דפים מפנים ודפים יוצאים, כמות ופירוט לחיצות עכבר) יועבר ל-Google ויאוחסן על ידיה בשרתים בארה”ב. Google תשתמש במידע הזה כדי לבצע הערכה של השימוש שלך באתר האינטרנט, לערוך דו”חות על פעילות באתר, שאותם אוכל לבחון, ולספק שירותים אחרים הקשורים לפעילות באתר ולשימוש באינטרנט.

 2. Google רשאית גם להעביר את המידע הזה לגורמי צד שלישי כשהדבר מתחייב על פי חוק, או במצב שבו גורמי צד שלישי אלה מעבדים את המידע מטעמה של Google.

 3. Google לא תקשר את כתובת ה-IP שלך עם כל נתונים אחרים שמוחזקים בידי Google.

 4. יש לך את האפשרות לסרב להשתמש בקבצי "עוגיות" על-ידי בחירה בהגדרות המתאימות בדפדפן שלך, או באמצעות הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן לביטול שליחת מידע ל-Google Analytics. חשוב לדעת שאם החלטת לעשות את זה, יתכן שלא תהיה לך אפשרות להשתמש בפונקציונליות המלאה של האתר.

 5. על-ידי שימוש באתר הזה, הנך מביע הסכמה לעיבוד הנתונים עליך בידי Google באופן המתואר בסעיפים הקודמים ולמטרות המתוארות בהם.

 6. בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. Google תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שמסרת או שיימסרו על-ידך בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

הקלטות משתמשים, מפות חום ומפות הקלקות – Hotjar

לצורך שיפור הביצועים וחווית המשתמש באתר, אני משתמש ב-Hotjar על מנת לתעד לחיצות משתמשים בכל דף, כולל עד היכן גללו בפים השונים והקלטות ממשיות של תנועת העכבר אצל חלק מהמבקים.

פיקסלים וקודי מעקב נוספים

מעבר לקוד האנליטיקס שמוטמע בכל דפי האתר, אני עושה שימוש בקודי מעקב נוספים, כמו פיקסלים של פייסבוק, קודי המרות של Google Ads או קודים אחרים של פלטפורמות נוספות ככל שיהיו רלוונטיות לתפעול, שיווק ותחזוק האתר. 

שינויים במדיניות הפרטיות

אני שומר על הזכות לשנות מדי פעם את הוראות מדיניות הפרטיות. אם אבצע שינויים מהותיים במדיניות הזו, בהוראות שקשורות לשימוש במידע אישי שמסרת, אפרסם הודעה בנושא.

ז. פיצוי כספי

במקרה של נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לי, או מישהו שקשור אליי – כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – בעקבות הפרת הוראה מהוראות תקנון השימוש הזה או כל זכות צד שלישי, האחריות לפיצוי כספי עבורי או מישהו מטעמי תהיה עליך.

ח. סמכות שיפוט

על הזמנתך ועל התקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנוגע לתקנון הזה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

ט. תקפות הוראות התקנון

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ”ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה.

י. צור קשר

לבירורים ולשאלות אפשר לפנות אליי באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת מייל michael@farbr.co .